اعضاء جدید هیأت بدوی
1392/05/16


وزیر نیرو در احکام جداگانه ای، اعضای جدید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران را منصوب کرد.
به گزارش شبکه خبری آب ایران، در نشستی که با حضور نماینده وزیر نیرو و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز اعضای سابق و جدید هیأت برگزار شد،احکام اعضای جدید ابلاغ شد.
غلامعلی مهری، نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو، در این نشست از حمایت های مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و تثبیت جایگاه سازمانی هیأت بدوی و عملکرد و تلاش های رئیس و اعضای سابق آن تشکر کرد. 
مهری گفت: با توجه به رویکرد مقام عالی وزارت و همسو با سیاست های کلان، پیشگیری از وقوع تخلفات اداری از مهم ترین اهداف دبیرخانه هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو هستند.
وی افزود : رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و پرونده های طرح شده و تشکیل شده، مستلزم رعایت اصل بی طرفی، عدالت محوری و انصاف توأم با صبر و تحمل متعارف و بهره گیری از ظرفیت های قانونی به منظور کشف حقیقت و گرفتن تصمیم های درست و دقیق منطبق بر قانون است.
در ادامه نشست، مهندس محمد حاج رسولیها، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، از زحمات اعضای هیأت قدردانی کرد و بر رعایت قوانین و مقررات در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و شخص کارمند تأکید کرد.
حاج رسولیها با اعلام رضایت از عملکرد دبیرخانه هیأت و اعضای سابق آن، گفت:در طول دوران فعالیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، موردی ازبی عدالتی، بی انصافی و رفتار غیر متعارف، مشاهده یا گزارش نشد و اعضای هیأت، دغدغه های کارمندان را به خوبی دریافتند و بر اساس قوانین و مقررات، تصمیماتی نیز گرفته و آرایی نیز صادر کردند.
مشاور وزیر نیرو افزود:از آنانی که در رسیدگی ها از سوی هیأت، تبرئه شدند،حقی ضایع نشده و آنانی که محکوم شده اند،به اشتباهات خود پی برده و سعی در پیشگیری از وقوع و تکرار در موارد مشابه داشته اند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر تداوم سیاست ها و عمل به وظایف و تکالیف قانونی، خواستار استمرار عدل و انصاف در تصمیم گیری های اعضای جدید هیأت شد. 
این گزارش می افزاید:مهندس ابوالقاسم پیله وری سلماسی، رئیس سابق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، با تببین فرایند رسیدگی به تخلفات اداری و پرونده های طرح شده، گفت: اصل بر برائت همکاران است ، مگر اینکه گزارش تخلف و مستندات و شکوائیه ای به هیأت برسد.
سلماسی در ادامه، گزارشی از حجم کار،تعداد جلسات و موانع و مشکلات هنگام تشکیل هیأت و فعالیت سه ساله اخیر آن ارائه داد.
وی، موفقیت ها و عملکرد سه ساله هیأت را مدیون و مرهون حمایت های دبیرخانه هماهنگی هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو، مدیر عامل شرکت و تعامل و همکاری اعضاء با یکدیگر دانست و گفت: یکی از بارزترین موفقیت ها، تصویب ساختار سازمانی هیأت در چارت مصوب ابلاغ شده از سوی وزیر نیرو است.
در ادامه نشست، محمد رضا علی مرادی، نایب رئیس و دبیر سابق هیأت بدوی، آمار آراء و گزارشی از پرونده های تشکیل شده و آسیب شناسی و تحلیل این پرونده ها در سه سال گذشته را ارائه داد.
وی بر اصل برائت، عدالت محوری و رعایت انصاف در آراء و تصمیم های هیأت بدوی تاکید کردو گفت:برای پیشگیری از وقوع تخلف،آموزش های تخصصی و عمومی به ویژه آموزش های حقوقی در چارچوب مصادیق تخلفات اداری و اطلاع از تنبیه هاو مجازات های اداری به صورت مستمر و برای تمام همکاران در سطوح مختلف، لازم و اجتناب ناپذیر است.
بر اساس این گزارش، در احکام صادر شده از سوی وزیر نیرو، مهندس مجید سیاری و مهندس محمود رضا عراقی به عنوان اعضای اصلی، محمد رضا علی مرادی به عنوان عضواصلی و حقوقی و دبیر هیأت و سید سعید حسینی و محمد رضا دشتی به عنوان اعضای علی البدل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برای مدت سه سال منصوب شده اند.
پس از معرفی و ابلاغ عضویت اعضای جدید و در اجرای ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 هیأت وزیران، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور اعضای جدید تشکیل جلسه دادو مهندس سیاری به عنوان رئیس هیآت، مهندس عراقی به عنوان نایب رئیس هیآت و محمد رضا علی مرادی به عنوان دبیر هیأت بدوی، انتخاب شده و فعالیت خود را آغاز کردند.
در این نشست، بااهدای لوح سپاسی، از زحمات سه ساله مهندس ابوالقاسم پیله وری سلماسی، رئیس سابق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، قدردانی شد.