انتصاب اعضاي جديد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارکنان شرکت توانير
1398/07/29
طي مراسمي با حضور غلامعلی مهری نماینده وزیر نیرو و مسوول هماهنگي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر تخلفات اداري وزارت نيرو و مهندس متولی زاده مديرعامل شركت توانير؛ سيد محمد محبي به عنوان عضو اصلي و خانم شعله مرادفام به عنوان عضو علي البدل هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارکنان شرکت توانير معرفي و احكام خود را با امضاي مقام عالي وزارت دريافت كردند به گزارش پايگاه خبري توانير، در اين مراسم كه سيد محمدحسيني رييس هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانير و بيژن قاسمي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل توانير حضور داشتند، مهندس متولی زاده با تأكيد بر حساسيت كار در اين عرصه، توفيق خدمتگذاري شايسته را براي اعضاي جديد هيأت رسيدگي به تخلفات كارمندان توانير خواستار شد. در ادامه غلامعلي مهري با بيان فرازهايي از فرامين حضرت علي(ع) به مالك اشتر در خصوص ويژگيهاي الزام براي داوري و قضاوت بين مردم، ابراز اميدواري كرد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانير با تأسي از فرمايشات اميرالمؤمنين و تأكيد بر حفظ آبروي همكاران به عنوان يك الزام شرعي و قانوني، در ايجاد محيطي سالم براي خدمت شايسته كاركنان به مردم اهتمام ورزند. رييس هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانير نیز در اين نشست با قدرداني از رهنمودهاي اثربخش مسوول هيأت هاي بدوي و تجديدنظر وزارت نيرو در پيشبرد برنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه، از اشتغال 21 هزار نفر كاركنان شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه خبر داد كه همگي توسط هيأت رسيدگي به تخلفات كارمندان توانير مورد رصد قرار ميگيرند و اعضاي اين هيأت علاوه بر انجام مسووليتهاي سازماني، بدون داشتن پست در هيأت رسيدگي به تخلفات به انجام وظايف مشغولند. درادامه اين مراسم احكام انتصاب سيدمحمد محبي به عنوان عضو اصلي و شعله مرادفام به عنوان عضو علي البدل هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانير اعطا شد.