انتصاب اعضای شعبه اول هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران
1398/07/29

طی احکام جداگانه از سوی وزیر نیرو اعضای اصلی و علی البدل شعبه اول و یک نفر عضو علی البدل شعبه دوم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران انتخاب و معرفی شدند.  

روز یکشنبه مورخ 28/7/1398 احکام عضویت سید سعید حسینی (عضو اصلی)؛ فتح اله داوری دهکردی(عضو اصلی)؛ محمدرضا علیمرادی (عضو اصلی)؛ مهرزاد احسانی (عضو علی البدل)؛ صدیقه لوک زاده (عضو علی البدل)؛ اعضای شعبه اول و فرزانه صالحی (عضو علی البدل شعبه دوم)؛ با حضور نماینده محترم وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اعطا گردید.

در این جلسه ابتدا غلامعلی مهری نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو سیاست ها و خط مشی های وزارت نیرو در پیشگیری و کاهش تخلفات اداری کارمندان و نحوه تعامل و رسیدگی به پرونده های مطروحه را تبیین و سپس نحوه مقابله و برخورد با تخلفات اداری توام با حفظ کرامت انسانی همکاران را تشریح نمود.

در ادامه محمد حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران استفاده از ظرفیت های و تخصصهای لازم در ترکیب اعضای هیئت ها و متقابلاً آشنایی با مسایل و مشکلات این حوزه از سوی واحد های مختلف را نقطه عطفی در پیشگیری و مقابله با تخلفات اداری احتمالی همکاران برشمرد. وی با بیان اینکه اغلب تخلفات اداری مکشوفه و اعلامی تا کنون به دلیل شرایط و اوضاع و احوال خاص کشور یا منطقه و بعضاً ناشی از غفلت و سهو برخی همکاران بوده تاکید نمود: ایجاد شعب رسیدگی کننده و یا تعداد پرونده های متشکله در یک شرکت نشانه ضعف یا ناکارآمدی نیست و به عوامل گوناگونی از جمله تعداد پرسنل، نظارت و رویکرد متولیان بستگی دارد که میتوان با شناخت صحیح از عوامل و علل وقوع تخلف اداری، زمینه های سلامت اداری و مقابله با فساد اداری را تقویت نمود.

لازم به ذکر است شعبه اول هیئت بدوی پس از تشکیل جلسه و رای گیری به شرح ذیل با ترکیب اعضای جدید به شرح ذیل شروع به کار نمود:

  1. سید سعید حسینی عضو اصلی و رئیس هیئت
  2. فتح اله داوری دهکردی عضو اصلی و نایب رئیس هیئت
  3. محمدرضا علیمرادی عضو اصلی و دبیر هیئت
  4. مهرزاد احسانی عضو علی البدل هیئت
  5. صدیقه لوک زاده عضو علی البدل هیئت