مراحل دوم و سوم از اولین دوره آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد
1395/02/18
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع "کاهش و پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری"در شرکت های تابعه صنعت آب و برق، دومین و سومین مرحله از اولین دوره آموزشی کاربردی"آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" با حضور اعضای هیئت مدیره ، معاونین ، مدیران شهرستان ، کارشناسان و سایر کارمندان " شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری درسالن اجتماعات شرکت برگزار شد؛
محمدرضا علیمرادی رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق گفت:" شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان پس از برگزاری اولین مرحله از دوره آموزشی فوق در تاریخ دهم اسفند ماه 1393 طی برنامه ریزی مدون و منظم از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جاری ، دومین و سومین مرحله از اولین دوره آموزشی را با استفاده از ظرفیت های موجود برگزار کرد ؛ وی گفت شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان همچون سایر شرکت های تابعه صنعت آب و برق پس از اطلاع ازسیاست ها و تکالیف ابلاغی از چندین ماه قبل پس از هماهنگی اولیه و امکان سنجی کامل ، با بهره گیری از مدرسین مورد تایید دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو و تحت نظارت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با رعایت صرفه جویی در وقت و هزینه ، با برنامه ریزی صحیح و اطلاع رسانی به موقع ، بدون اختلال در روند امور جاری شرکت با پذیرفتن میزبانی دوره و حداقل هزینه سرانه آموزشی از هر نظر موفق به برگزاری دومین و سومین مرحله از اولین دوره مذکورگردید.
محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق گفت : با توجه به پیچیدگی و گستردگی وظایف ، تکالیف و اختیارات قانونی کارمندان دولت بویژه شرکت های تابعه صنعت آب و برق طی نمودن و گذراندن دوره های آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دوره آموزشی عمومی حقوقی ضمن خدمت حق کارکنان شاغل است و برگزاری دوره های مذکور تکلیف مدیران و متولیان آموزش در شرکت های تابعه است ؛ به همین منظور و با توجه به موانع و محدودیت های موجود اعم از وقت ، هزینه و سرانه آموزش هر نفر و جلوگیری از وقفه و تعطیلی در انجام وظایف و ارائه خدمات شرکت های تابعه به مردم ؛ دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو پس از بررسی های لازم و آسیب شناسی از وضعیت موجود با توجه به بضاعت و امکانات موجود بدون تحمیل هزینه های اضافی و غیر ضروری تسهیلات و تمهیدات ویژه ای را برای شرکت های تابعه قائل شد تا این دوره آموزشی با بهترین و بالاترین کیفیت و کمترین هزینه و حداکثر رضایت مندی در شرکت های تابعه برگزار گردد؛
محمدرضا علیمرادی به عنوان دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت در پرونده های واصله به هیئت و شکایات مطروحه علیه کارمندان دولت، اغلب کارمندان علت ارتکاب تخلف اداری را جهل به قوانین و مقررات مربوط و عدم اطلاع از حدود صلاحیت ، وظایف، تکالیف و اختیارات خود اعلام می نمایند و در این دوره ها به نحوی به کارمندان دولت آموزش داده می شود که این آسیب برطرف و حتی المقدور از تضییع حقوق دولت و کارمندان و شاکیان جلوگیری به عمل آید.
محمدرضا علیمرادی دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت : کارمندان دولت سرمایه ها و منابع انسانی و ثروت اداری دولت محسوب می شوند و حفظ و نگهداری و جذب آن ها از مهمترین اولویت های دستگاه های اجرایی به شمار می رود ؛ وی گفت : بازخوانی و اطلاع دقیق کارمندان دولت از قوانین و مقررات جاری وکاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد و در صورت وجود ابهام و اشکال در تفسیر و تعبیر قوانین و مقررات مربوط باید مراتب را از طریق مرجع صدور ، تصویب یا ابلاغ رفع و یا استفسار نماییم.
محمدرضا علیمرادی به عنوان رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت : در این دوره های آموزشی مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره ، معاونین ، مدیران ، کارشناسان و کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی به صرف اشتغال و همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با دولت و فارغ از اینکه در چه مرجعی به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد مکلفند با حقوق ، تکالیف ، وظایف ، صلاحیت و اختیارات خود آشنا شوند وضمن بازخوانی آن عملاً و حضوراً نیز از حدود و سقف و کف حقوق ، تکالیف ، وظایف و اختیارات خود مطلع گردند. علیمرادی گفت : استخدام در دستگاه های دولتی برخورداری اشخاص نسبت به یکی از حقوق اجتماعی است و کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی و همکاران در شرکت های تابعه باید قدر و منزلت این حق را بدانند زیرا ارتکاب تخلف اداری یا جرم توسط کارمندان به منزله پذیرش عواقب و تبعات محرومیت از این حق است.
وی همچنین از سایر وظایف و تکالیف کارمندان دولت گفت و افزود"مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤل نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤلین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد محمدرضا علیمرادی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ارتکابی توسط کارمندان قابل پیشگیری و پیش‌بینی است.
محمدرضا علیمرادی به عنوان رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق و همچنین مدرس دوره آموزشی فوق گفت :کارمندانی که در این دوره ها با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا می شوند هیچگاه عالماً و عامداً مرتکب تخلف اداری و زیاده خواهی احتمالی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نخواهند شد و متقابلاً در صورت مواجهه با مسائل و مشکلات اجازه نخواهند داد حقوق آنها نیز تضییع و پایمال شود.
محمدرضا علیمرادی دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت : بازخوانی و اطلاع دقیق کارمندان دولت از قوانین و مقررات جاری وکاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد و در صورت وجود ابهام و اشکال در تفسیر و تعبیر قوانین و مقررات مربوط باید مراتب را از طریق مرجع صدور ، تصویب یا ابلاغ رفع و یا استفسار نماییم.
محمدرضا علیمرادی گفت: اطلاع به موقع کارمندان از قوانین و مقررات کاربردی و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه و همچنین ارتقای کمی و کیفی سطح آگاهی های عمومی کارمندان دولت بویژه مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره ، معاونین ، رؤسای ادارات ، گروه ها ، کارشناسان و بطور کلی کارمندان فنی ، مهندسی ، اداری ، مالی، حقوقی شاغل در شرکت های تابعه صنعت آب و برق یکی از نتایج برگزاری دوره های آموزشی فوق می باشد. محمدرضا علیمرادی گفت: با توجه به گستردگی ، تنوع و حجم خدمات ارائه شده در شرکت های تابعه تا کنون هر گونه اطلاع رسانی و آگاهی مردم و اربابان رجوع از حقوق و تکالیف خود در قبال یکدیگر و همچنین در مقابل دستگاه اجرایی و کارمندان دولت علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه قانونی آنان عملاً مانع از زیاده خواهی احتمالی مردم در تعامل و مراجعه به دستگاه های اجرایی و دولتی و طرح شکایات و ادعاهای احتمالی خواهد گردید.
محمدرضا علیمرادی رئیس اداره هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: انتصاب و اعطای پست های حساس و مدیریتی به کارمندان ، کارشناسان و همکاران جدیدالورود بدون کسب مهارت و تجربه و طی دوره های آموزش عملی و تخصصی فنی و مهندسی در هر رشته و همچنین آموزش های عمومی حقوقی ضریب وقوع و ارتکاب تخلف اداری را افزایش خواهد داد.
محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق در ادامه به برخی از مصادیق ، عناوین حقوق و تکالیف مردم ، اربابان رجوع و نحوه تکریم آنها و متقابلاً حقوق و تکالیف کارمندان اشاره کرد و افزود: برابر قانون مدیریت خدمات کشوری"دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند." وی گفت : به همین منظور دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه مکلفند فرآیند انجام امور حاکمیتی و تصدی و ارائه خدمات رسانی را در چارچوب مقررات به صورت شفاف و عملی و اجرایی به اربابان رجوع اطلاع رسانی نمایند
محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق در ادامه به برخی از مصادیق ، عناوین حقوق و تکالیف مردم ، اربابان رجوع و نحوه تکریم آنها و متقابلاً حقوق و تکالیف کارمندان اشاره کرد و افزود:با توجه به گستردگی ، تنوع و حجم خدمات ارائه شده در شرکت های تابعه، هر گونه اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و اربابان رجوع از حقوق و تکالیف خود در قبال یکدیگر و همچنین در مقابل دستگاه اجرایی و کارمندان دولت علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه قانونی آنان عملاً مانع از زیاده خواهی احتمالی مردم در تعامل و مراجعه به دستگاه های اجرایی و دولتی و طرح شکایات و ادعاهای احتمالی خواهد گردید.
علیمرادی یادآوری نمود بر اساس قانون فوق "مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی‌ و بطور کلی کارکنان دولت هر یک خدمتگزاران مردم محسوب می شوند و باید وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند." وی خاطر نشان کرد"مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظورنماید."
رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع توسط کارمندان دولت و اهمیت احترام متقابل اربابان رجوع به کارمندان گفت:"کارمندان دستگاه های اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند."هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد و ارباب رجوع می‌تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
محمدرضا علیمرادی گفت: با توجه به تدوین و طراحی بسته های آموزشی در سه سطح
الف)اموزش اعضاء هیئت ها و کارمندان شاغل در دبیرخانه های هیئت ها
ب) آموزش مجریان و ابلاغ کنندگان دستورات و تصمیمات هیئت ها
ج) آموزش کارمندان دولت اعم از مدیران و غیره
و اخذ تاییدیه از دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق ؛ هر یک از این بسته ها حسب مورد در میان شرکت کنندگان دوره های آموزشی فوق تدریس خواهد شد، وی خاطر نشان کرد تا کنون حدود هشت هزار نفر از کارمندان دولت در بیش از بیست و هشت استان کشور موفق به برگزاری دوره تکلیفی و برنامه ریزی جهت شرکت مدیران و کارمندان در "دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" گردیده اند و در این مدت برخی استان ها مانند خوزستان ، تهران ، همدان ، کرمانشاه ، مازندران به دلیل تعداد زیاد مدیران و کارمندان مستقلاً و استان هایی همچون یزد ، گیلان ،کرمان ، زنجان، آذربایجان غربی با محوریت شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان موفق به برگزاری دوره آموزشی در دو یا سه شرکت آب منطقه ای ، برق منطقه ای ، آب و فاضلاب روستایی به صورت تجمیعی یا مستقل شده اند.
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت طبق تعریف مندرج در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری : "تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود ".
الف ـ قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله
ب ـ تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط
وی به عنوان مدرس دوره و رئیس اداره هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: شرکت هایی که موفق به برگزاری دوره آموزشی فوق تحت نظارت دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو شده اند عملاً کارمندان خود را در مقابل خطر وقوع و ارتکاب تخلفات اداری احتمالی واکسینه و بیمه کرده اند.
محمدرضا علیمرادی دبیر و عضو حقوقی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع ایران گفت: کارمندان دولت در قبال خدمات خالصانه و صادقانه ای که ارائه می دهند مورد حمایت قانونگذار هستند؛محمدرضا علیمرادی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط کارمندان دولت افزود در حال حاضر دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت بازخوانی قوانین و مقررات کاربردی مورد عمل کارمندان دولت تعریف و طراحی شده است ، وی در ادامه خاطر نشان کرد برابر سیاست های ابلاغی وزیر محترم نیرو به دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو ، بسته های آموزشی تهیه شده تاکنون صرفاً با هدف پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری کارمندان دولت در سطوح مختلف در طول دوره های آموزشی کاربردی و ضمن خدمت کارمندان تدریس و ارائه شده است.
محمدرضا علیمرادی گفت: مدیران عامل شرکت ها و متولیان امر آموزش در پایان سال و هنگام تشکیل مجمع عمومی شرکت باید پاسخگوی عدم عملکرد خود در خصوص دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری باشند؛ علیمرادی گفت دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو با ابلاغ این تکلیف و سیاست ، مقرر نمود به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری با سرفصل معین و اساتید مورد تایید آن حوزه در شرکت های تابعه صنعت آب و برق برگزار گردد؛ بدیهی است شرکت هایی که دوره مذکور را قبلاً و تحت عناوین مجازی یا حضوری توسط سایر اساتید و با سرفصل های قبلی طی نموده بودند نیز مشمول این تکلیف گردیدند و در صورت عدم برگزاری دوره به نحو فوق عملاً بر خلاف رویه های ابلاغی و سیاست های تکلیفی دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو عمل نموده اند؛ وی گفت : در صورت وقوع و ارتکاب تخلف اداری از سوی کارمندان شرکت هایی که دوره را به نحو ابلاغی فوق الذکر برگزار ننموده اند مسئولیت و تبعات ناشی از تضییع حقوق شاکی و متهم به عهده مدیران عامل و مسئولین و متولیان آموزش در شرکت های تابعه خواهد بود.

رئیس اداره هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت : مدیران عامل و مسئولین و متولیان آموزش در دستگاه های اجرایی و ادارات متبوع موظف گردیدند این دوره را با سرفصل های مصوب ابلاغی و صرفاً توسط مدرسین مورد تائید دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو به عنوان یکی از تکالیف قانونی در شرکت های تابعه صنعت آب و برق برگزار نمایند ؛ وی تاکید کرد با برنامه ریزی مستمر و برگزاری دوره های آموزشی عمومی حقوقی و تخصصی و فنی ضمن خدمت می توان کلیه کارمندان دولت را از احتمال وقوع و ارتکاب تخلف اداری آگاه نمود.
محمدرضا علیمرادی مدرس دوره آموزشی فوق گفت: با توجه به تعریف قانونی فساد در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد "هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی است " همگی باید در اعمال حاکمیت و تصدی بیش از پیش مراقب تصمیمات اداری و دستورات صادره مدیریتی باشیم.
محمدرضا علیمرادی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده از سوابق و مستندات موجود خوشبختانه آمار پرونده هایی که متخلفین عالماً عامداً و با هدف شخصی مرتکب تخلف اداری شده باشند در اقلیت مطلق می باشد. و به همین دلیل است که بر طبق آمار مستخرجه از پرونده های موجود بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ارتکابی توسط کارمندان قابل پیشگیری و پیش‌بینی است و به همین جهت کاهش آمار تخلفات اداری کار دشواری به نظر نمی رسد.
محمدرضا علیمرادی رئیس اداره هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: با توجه به تعریف قانونی فساد در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد "هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی است " باید در اعمال حاکمیت و تصدی بیش از پیش مراقب تصمیمات اداری و دستورات صادره مدیریتی باشیم؛ وی گفت برخی تخلفات اداری ارتکابی از سوی کارمندان دولت در قوانین جزایی عنوان مجرمانه دارند و تصمیمات مراجع قضایی و اداری به موازات و مستقل از یکدیگر در خصوص متهمین و متخلفین صادر و اجرا می گردد. و به همین دلیل باید در اعمال حاکمیت و تصدی بیش از پیش مراقب تصمیمات اداری و دستورات صادره مدیریتی باشیم.
محمدرضا علیمرادی به عنوان رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق و همچنین مدرس دوره آموزشی فوق گفت : با توجه به پیچیدگی و گستردگی وظایف ، تکالیف و اختیارات قانونی کارمندان دولت بویژه شرکت های تابعه صنعت آب و برق طی نمودن و گذراندن دوره های آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دوره آموزشی کاربردی عمومی حقوقی ضمن خدمت حق همه کارکنان شاغل است و برگزاری دوره های مذکور تکلیف مدیران و متولیان آموزش در شرکت های تابعه است ؛ به همین منظور و با توجه به موانع و محدودیت های موجود اعم از وقت ، هزینه و سرانه آموزش هر نفر و جلوگیری از وقفه و تعطیلی در انجام وظایف و ارائه خدمات شرکت های تابعه به مردم ؛ دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو پس از بررسی های لازم و آسیب شناسی از وضعیت موجود با توجه به بضاعت و امکانات موجود در سطح شرکت های تابعه بدون تحمیل هزینه های اضافی و غیر ضروری تسهیلات و تمهیدات ویژه ای را برای برگزاری این دوره در شرکت های تابعه قائل شد تا دوره آموزشی کاربردی حضوری با بهترین و بالاترین کیفیت و کمترین هزینه و حداکثر رضایت مندی در شرکت های تابعه برگزار گردد؛
محمدرضا علیمرادی دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت : کارمندان دولت سرمایه ها و منابع انسانی و ثروت اداری دولت محسوب می شوند و حفظ و نگهداری و جذب آن ها از مهمترین اولویت های دستگاه های اجرایی به شمار می رود ؛ علیمرادی گفت : استخدام در دستگاه های دولتی برخورداری اشخاص نسبت به یکی از حقوق اجتماعی است و کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی و همکاران در شرکت های تابعه باید قدر و منزلت این حق را بدانند زیرا ارتکاب تخلف اداری یا جرم توسط کارمندان به منزله پذیرش عواقب و تبعات محرومیت از این حق است، وی گفت : بازخوانی و اطلاع دقیق کارمندان دولت از قوانین و مقررات جاری وکاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد و در صورت وجود ابهام و اشکال در تفسیر و تعبیر قوانین و مقررات مربوط باید مراتب را از طریق مرجع صدور ، تصویب یا ابلاغ رفع و یا استفسار نماییم.
محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق گفت : هدف از برگزاری این قبیل دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارمندان دولت پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلف اداری است ، وی گفت : در این دوره ها بسته آموزشی ویژه مدیران و کارمندان تهیه و به منظور ارتقای کمی و کیفی سطح آگاهی های عمومی حقوقی کارمندان دولت بویژه کارمندان فنی ، مهندسی ، اداری ، مالی، حقوقی شاغل در شرکت های تابعه صنعت آب و برق توزیع می گردد.محمدرضا علیمرادی به عنوان دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت در پرونده های واصله به هیئت و شکایات مطروحه علیه کارمندان دولت، اغلب کارمندان علت ارتکاب تخلف اداری را جهل به قوانین و مقررات مربوط و عدم اطلاع از حدود صلاحیت ، وظایف، تکالیف و اختیارات خود اعلام می نمایند و در این دوره ها به نحوی به کارمندان دولت آموزش داده می شود که این آسیب برطرف و حتی المقدور از تضییع حقوق دولت و کارمندان و شاکیان جلوگیری به عمل آید. محمدرضا علیمرادی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده از سوابق و مستندات موجود خوشبختانه آمار پرونده هایی که متخلفین عالماً عامداً و با هدف شخصی مرتکب تخلف اداری شده باشند در اقلیت مطلق می باشد. و به همین دلیل است که بر طبق آمار مستخرجه از پرونده های موجود بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ارتکابی توسط کارمندان شناسایی شده و بوسیله آموزش های کاربردی فوق قابل پیشگیری و پیش‌بینی است و به همین جهت کاهش آمار تخلفات اداری کار دشواری به نظر نمی رسد.
علیمرادی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه خواستار برگزاری بیشتر دوره های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی ضمن خدمت برای کارمندان گردید؛ وی گفت: برگزاری این قبیل دوره های آموزشی توسط اساتید و مدرسینی که هم اکنون از مدیران و کارشناسان دفاتر و حوزه های تخصصی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی می باشند موجب کاهش تخلفات اداری و افزایش راندمان کاری و نظارت بهتر و بیشترخواهد شد، علیمرادی خاطر نشان کرد انتقال مهارت و تجربه موجود از سطوح ارشد و ستادی به سطوح میانی و کارشناسان صف اجتناب ناپذیر و باعث ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکت های تابعه می گردد و امکان بروز سعی و خطا و ارتکاب تخلف اداری را به شدت کاهش خواهد داد ، وی در ادامه خواستار نظارت جدی، قاطع و موثر تر و بیشتر دفاتر و بخش های تخصصی در وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی بر عملکرد مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه شد و گفت نباید در قبال مسایل و مشکلات شرکت های تابعه منتظر استعلام، استفسار و ... از سوی شرکت های تابعه یا اعلام تخلف و یا ایراد اشکال و ابهام و پیشنهاد و ... از سوی دستگاه های نظارتی و ... بمانیم ، بلکه با نظارت عالیه برعملکرد هر حوزه می توان اولاً آسیب ها و چالش های موجود در بدنه صف و اجرا را شناسایی نماییم و سپس در سیاست گزاری و اتخاذ تصمیمات موارد مورد نظر را لحاظ و عنداللزوم مشکلات را مرتفع کنیم؛ وی گفت یکی از علل وقوع و ارتکاب تخلف اداری شناخته شده در پرونده های اتهامی اعمال سلیقه و تفسیر موسع و مضیق توسط کارمندان دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات و ابهامات موجود در آن ها می باشد ، در حالی که مرجع تفسیر و رفع ابهام قوانین و مقررات مربوط همان مرجع صدور و ابلاغ آن ها است و این مشکل با اعمال نظارت مستمر و موثر از سوی دفاتر تخصصی مربوط در ستاد وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی بر عملکرد مدیران و کارمندان شرکت های تابعه شناسایی و قابل رفع بوده و حتماً نیازمند آگاهی رسانی و آموزش های لازم و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و مهارتی یک یا دوره توسط مدیران و کارشناسان فنی و مهندسی ، حقوقی مورد تایید ستاد وزارت نیرو و ستاد شرکت های مادر تخصصی به کلیه همکاران ذیربط در شرکت های تابعه می باشد.
محمدرضا علیمرادی به عنوان رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت : این دوره ها بصورت محسوس و نامحسوس توسط نمایندگان دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ارزیابی خواهند شد و در پایان سال بین شرکت های آب منطقه ای ، برق منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی هر شرکت که امتیاز بیشتر و بالاتری را از شاخص های دوره آموزشی فوق کسب نماید به عنوان شرکت برتر معرفی و از آن ها تقدیرخواهد شد ؛
محمدرضا علیمرادی رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره های آموزشی مذکور در خاتمه به دلیل اهمیت ویژه و حساسیت موضوع خواستار تکرار ، استمرار و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی ضمن خدمت برای تمام همکاران حد اقل سالی یکبار در کلیه شرکت های تابعه صنعت آب و برق شد و از مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به لحاظ هماهنگی و حضور در دوره های آموزشی واز مسئولین و متولیان برنامه ریزی و آموزش به دلیل تلاش بی وقفه و اطلاع رسانی به موقع و کامل و پیگیری منظم دوره و از کلیه مدیران ، کارشناسان وکارمندان شرکت و مدیران امور منابع آب شهرستان های تابعه استان به دلیل تعامل سازنده و همکاری با مسئولان برگزاری دوره و استقبال پر شور و مشارکت و حضور جدی ، موثر و مستمر بیش از هفتصد نفر از کارمندان سازمان در دوره آموزشی فوق تشکر و قدردانی نمود.وی همچنین با آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون برای همه همکاران خدوم و شریف وزارت نیرو از رهنمودها و حمایت های موثر نماینده محترم وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو و توصیه ها و تاکیدات مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ، تدابیر ویژه معاونت محترم تحقیقات ، منابع انسانی و پشتیبانی و همکاری مدیران کل و کارشناسان دفاتر مرکزی حراست و امور محرمانه ، مدیریت آموزش و منابع انسانی ، بازرسی و مدیریت ارزیابی عملکرد و مدیر کل اداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین زحمات و همکاری های صمیمانه همه دست اندرکاران و متولیان بویژه مدیرکل محترم دفتر روابط عمومی و بین الملل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مدیران و کارشناسان روابط عمومی شرکت های تابعه صنعت آب و برق که نقش به سزایی در انعکاس بازتاب دوره فوق ایفاء می نمایند تقدیر و سپاسگزاری نموده و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران را از درگاه ایزد منان مسئلت نمود.
در این دوره که در حضور عالی ترین مقام در دفتر هماهنگی وزارت نیرو و هیئت همراه برگزار گردید ، اهمیت برگزاری دوره های آموزشی کاربردی ضمن خدمت و تشکیل کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در شرکت های تابعه و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی حقوقی بویژه برای همکاران جدیدالورود در بدو خدمت دولتی و همچنین برای سایر کارمندان با سابقه کمتر از 5 سال و دارای مسئولیت های متعدد با هر نوع رابطه استخدامی و قراردادی مورد تاکید و تایید قرار گرفت ؛ غلامعلی مهری به عنوان نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو در گفتگوی ویژه با خبرنگار شبکه خبری آب ایران گفت : دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری ، بلافاصله و در راستای فرامین مقام معظم رهبری(مدظله عالی) و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و همچنین در اجرای سیاست های ابلاغی رئیس محترم دبیرخانه هیئت عالی نظارت ریاست جمهوری و تکالیف ابلاغی مقام عالی وزارت مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و تخلف اداری ، طی برنامه ریزی مشخص بیش از پیش اقدامات لازم جهت جلوگیری از افزایش پرونده های مطروحه و کاهش محسوس شکایات و اعلام تخلفات اداری علیه کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است ، وی گفت در ادامه و تکمیل آموزش های عمومی حقوقی کلیه کارمندان صنعت آب و برق ، سرفصل مطالب و محتوای آموزشی سطح دوم دوره های فوق نیز جهت مدیران ارشد ، میانی و پایه و کارشناسان شاغل در مشاغل حساس و پست های کلیدی طراحی و ابلاغ گردیده است. وی ابراز امیدواری کرد بر اساس اعلام آمادگی و برنامه ریزی های انجام شده از سوی شرکت های تابعه صنعت آب و برق ، تا پایان سال 1395 کلیه مدیران و کارشناسان واجد شرایط در شرکت های تابعه از آموزش کاربردی این دوره نیز بهره مند گردند.
در حاشیه برگزاری دوره فوق دکتر سید سعید حسینی نایب رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مدیریت منابع آب ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار شبکه خبری آب ایران با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه گفت: کارمندان دولت سرمایه ها و منابع انسانی و ثروت اداری دولت محسوب می شوند و حفظ و نگهداری و جذب آن ها بوسیله آموزش های علمی و کاربردی عمومی حقوقی ضمن خدمت تضمین خواهد شد"وی با اشاره به هدف گذاری دوره آموزشی فوق گفت : بعد از برگزاری دوره های آموزشی تعامل مناسبی بین کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی بوجود می آید و انگیزه و علاقه همکاران به خدمت رسانی بهتر و بیشتر تقویت خواهد شد ، وی افزود در این دوره ها که با هدف پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری طراحی گردیده کارمندان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری آشنا و نسبت به تبعات و آثار آن ها آگاه ، و متناسب با وظایف و مسئولیت های محوله بیمه و ایمن خواهند شد.

1462628818orig-pic1.jpg
1462628818orig-pic2.jpg
1462628818orig-pic3.jpg
1462628818orig-pic4.jpg
1462628818orig-pic5.jpg
1462628818orig-pic6.jpg
1462628818orig-pic7.jpg
1462628818orig-pic8.jpg
1462628818orig-pic9.jpg
1462628818orig-pic10-(1).jpg