بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 4
1396/05/21
   
 

 

بيشتر بدانيم (شماره 4)
1396/05/21
 

بند 4 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت
تهمت، در لغت به معنای بدگمانی، گمان بد و افترا می باشد. افترا به معنای تهمت زدن است، تعریف قانونی افترا از نظر قانونگذار، هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح، جرمی را به دیگری نسبت بدهد و قادر به ثابت درستی امر مورد ادعای خود نباشد. افترا برگرفته از امر واهی و پوچ می باشد که ساخته و پرداخته ذهنی مدعی است و با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت افراد می باشد.باید توجه داشت عملی را که در افترا به دیگری نسبت داده می شود، باید در قانون بعنوان جرم تعیین شده باشد. قابل ذکر است هرگاه کسی از روی عصبانیت و ناراحتی مثلاً به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار، افترا محسوب نمی شود بلکه موضوع توهین است. در مراجع قضایی در مورد افترا عقیده واحدی وجود دارد به این معنی که افترا زمانی مصداق دارد که در خود شکایت معلوم باشد که مقصود و منظور شاکی بیان مطلبی سراپا دروغ و با هدف ضرر زدن و هتک حیثیت دیگری است و این موضوع باید در نظر مرجع صلاحیت دار قضایی ثابت شود.
لازم به توضیح است بند مذکور بلحاظ کیفری و اداری قابل پیگیری بوده و چه بسا مقنن در قوانین کیفری مجازات سختگیرانه تری را مقرر نموده است.
در مواد 6971، 6982، 6993و 7004 قانون مجازات اسلامی، افترا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.
ماده 6971- «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
ماده 6982- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 6993- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا حیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 7004- هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.
آنچه مسلم است تصمیمات شتابزده و اتهام وارد کردن سریع و بی دلیل به دیگری امری نامشروع و نامعقول بوده و مورد پذیرش عقل نیست، پس بهتر آن است به هنگام اعلام تخلف علیه اشخاص یا نطق در مجامع، جمیع جهات قضیه را در نظر بگیریم. این امر موجب خشنودی پروردگار عالم و رستگاری ما است.
پيامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید : «هرکس به مرد یا زن با ایمانی بهتان بزند یا درباره کسی چیزی بگوید که در او نیست، خداوند در قیامت او را بر تلی از آتش قرار می دهد تا از آن چه گفته خارج شود و از عهده گفته خود برآید»
خواجه عبدالله انصاری می فرماید :
خدایا، به آنی که عقل دادی چه ندادی و به آن که عقل ندادی پس چه دادی.

دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو